Lege-Proposamena


Eusko Jaurlaritzaren erantzuna Lege-Proposamenari

Apirilaren 3an, Eusko Jaurlaritzak eman dio Legebiltzarreko Mahaiari derrigorrez bidali behar zion iritzia: “ERABAKIA, ZEINAREN BIDEZ JAURLARITZAREN IRITZIA EMATEN BAITA EUSKAL POPULARREN LEGEBILTZAR TALDEAK AURKEZTUTAKO LEGE PROPOSAMENAZ, 2012KO URTARRILAREN 1ETIK GAUR ARTE, ERRETIRO AURRERATUA HARTU DUTEN IRAKASLEEI KALTE-ORDAINA KOBRATZEKO ETENDURA ALTXATZEARI BURUZKOA (03-04-2019)”

Espero genuen bezala, Eusko Jaurlaritzak “lege proposamena aintzat ez hartzeko iritzia” adierazi du eta kalte-ordainak ez ordaintzeko asmoa berretsi du.

Ematen dituen arrazoiak faltsuak dira, izan ere honako hau dio: “ Orain, kalte-ordaineko prestazio hau atzeraeraginezko efektuekin berreskuratzeak gastu publikoa gehiegi igotzea ekarriko luke, eta ondorioz, etendurak zuen gastua eusteko xedea ezeztatuko luke erabat.”

Arrazoi hori bertan behera geratzen da El Correo egunkarian 2019/04/04an agertu den informazioarekin, zeina Pedro Aspiazuk zuzendutako Ogasun Sailak Legebiltzarrari aurkeztu dion Aurrekontuen Kitapenean oinarritzen den.

El Correo: El Gobierno vasco gastó el pasado año 473 millones menos de lo que había presupuestado (04-04-2019)


Eusko Legebiltzarreko Mahaiak Lege-proposamena izapidetzeko onartzen du (2019-03-12)

Eusko Legebiltzarreko Mahaia 2019 (e)ko martxoaren 12(e)a egindako bileran, erabaki hauek hartu ditu, besteak beste: Lege-proposamena erretiro aurreratua hartu duten irakasleek 2012ko urtarrilaren 1etik egun arte kalte-ordainak jasotzearen etetea kentzeari buruz erabaki hau hartu du:

Izapidetzeko onartzea, Jaurlaritzari bere iritzia adierazteko bidaltzea, Osoko Bilkura eta Batzordeen Atalari ere bidaltzea, eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitaratzea. Talde parlamentarioei ere bidaltzea, ekimenaren berri izan dezaten.


Lege-proposamena Legebiltzarrean aurkeztua (2019-03-08)

2017an Euskadiko Auzitegi Nagusiko Administrazio Auzien Salak 465/2017 zenbakidun sententzia ebatzi zuen,  irakasleek egindako erreklamazioari erantzunez eta honela zioen:

Ratificamos la relevancia de la suspensión acordada por la Ley, porque tiene como consecuencia la no aplicación de ese régimen jurídico suspendido, con independencia de que, en su caso, pueda el legislador, competente para ello, levantar la suspensión, ya a futuro o,  con carácter retroactivo, lo que es irrelevante en estos momentos para resolver sobre la conformidad o no a Derecho de la decisión de la decisión de la Administración, que tras  declarar la jubilación voluntaria denegó la prima de jubilación”.

Aipaturiko sententziak argi utzi zuen suspentsioa bertan behera uztea Legebiltzarrari dagokiola, ez beste inori.

Gure arazoa 2 aldiz aurkeztu da Legebiltzarrean; lehena, 2012an eta bigarrrena, 2017an, bietan “LEGEZ BESTEKO PROPOSAMEN” moduan (LBP erabiliko dugu) eta bietan ebazpena gure alde izan zen.  Arazoa da LBPak ez direla bete behar, gomendio hutsak dira eta ez PSEren gobernuak, ez EAJ_PSEren gobernuak ez dituzte aintzat hartu.

2017tik geroztik Legebiltzarreko alderdi guztiekin bildu gara, suspentsioa jasotzeko “LEGE PROPOSAMENA(LP) aurkez dezaten, Gobernuak derrigorrez bete beharko baitu.

Alderdi Popularra, Bildu eta Elkarrekin Podemos ados daude LPa aurkeztearekin eragiten digun suspentsioa jasotzeko, 2012-01.01etik atzeraeraginez.

Hori dela eta, suspentsioa bertan behera uzteaaren gure eskaera aintzat hartuz,  Alderdi Popularrak LPa aurkeztu zuen. BILDU eta ELKARREKIN PODEMOS testuarekin ados daude. Hona hemen testuak dioena:

“Es responsabilidad de este Parlamento el levantamiento de la suspensión del derecho a cobro de la indemnización por jubilación anticipada del profesorado de la enseñanza pública no universitaria, haciendo uso de su iniciativa legislativa para que el Gobierno Vasco cumpla su responsabilidad de proceder al abono de la indemnización prevista según su derecho consolidado, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2012 hasta la actualidad, mediante un acuerdo con los representantes del profesorado afectado y las organizaciones sindicales.

TEXTO ARTICULADO

Artículo 1

Los acuerdos, convenios o pactos de las y los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, los organismos autónomos, consorcios del sector público y entes públicos de derecho privado, así como de las sociedades públicas y fundaciones públicas dependientes de aquélla cuyos premios, primas, indemnizaciones y cualquier tipo de prestación económica reconocida con la jubilación voluntaria, cualquiera que fuera su denominación, que fueron suspendidos en anteriores leyes de presupuestos, recobran su vigencia con efectos retroactivos desde el año 2011.

Artículo 2

El Gobierno Vasco abonará las cantidades adeudadas en el plazo máximo de tres ejercicios presupuestarios consecutivos comenzando en 2020.”