Erreklamazio kolektiboko laugarren txanda aurkeztuta 2021/12/03

Adostuz elkarteak Auzi-orokorraren laugarren txandan batu diren 394 bazkideen Talde-erreklamazioa  Hezkuntza Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariari aurkeztu zion 2021/12/03ean. Guztira, 3.017 elkartek parte hartzen dute erreklamazio kolektiboko lau txandetan.


Erreklamazio kolektiboko 4. txanda (izena emateko epea amaituta)

Adostuzek erreklamazio kolektiboko hiru txanda egin ditu. Erreklamazio kolektiboko aurreko hiru txanda horietan 2.623 elkartekidek parte hartu dute.

Adostuzek erreklamazio kolektiboko laugarren eta azken txanda bat jarri du martxan, aurreko txandetan sartu ez diren bazkide guztiak sartu ahal izateko. Erreklamazio kolektiboan jadanik parte hartu duten elkartekideek EZ DUTE laugarren txanda honetan sartu beharrik.

Erreklamazio kolektibo honetan Adostuzek bere bazkideak ordezkatzen ditu eta erreklamazio kolektibo horretan parte hartzen duten elkartekideen erretiro aurreratuagatiko kalte-ordainak erreklamatzen ditu.

Erreklamazio kolektiboko laugarren eta azken txanda honetan sartzeko epea 2021eko irailaren 15etik 2021eko azaroaren 15era bitartekoa izango da.

Erreklamazio kolektiboan sartu ahal izateko beharrezko baldintzak:

1. Adostuzeko bazkide izan behar da:

Elkartekide ez dena Adostuzek ezingo du ordezkatu, eta, beraz, aldez aurretik bazkidetu beharko du “kausa orokorrarekin” bat egiteko.

Elkartzeko, Adostuzen webguneko “Bazkide izateko” inprimakia bete behar da eta 40€-ko ordainketa bakarra egin behar da kontu honetan:

Kutxabank ES37 2095 3166 7091 1751 6257

2. Mezu honetan erantsitako enkargu-orria sinatuta entregatzea

Enkargu-orria inprimatu, sinatu eta posta arruntez bidali behar da helbide honetara:

Adostuz. Posta-kutxa 12 48901 Barakaldo. (Enkargu-orria)

Ez bidali posta ziurtatuz, bilketa prozesua moteldu eta oztopatzen egiten baitu.

Enkargu-orri espezifiko bat dago hildako kideen senideentzat. (Enkargu-orria hildakoak)

 3. 25 €-ko ordainketa bakarra egin behar da kontu honetan:

Kutxabank ES37 2095 3166 7091 1751 6257

 

Enkargu-orrian sartzeko erreklamatutako hilekoak kalkulatzea

Erretiratzeko adina

Hileko ordainketa kopurua

60 urte

19

61 urte

15

62 urte

11

63 urte

7

64 urte

4

 

Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jartzea 2020/11/17

Adostuzek 2020ko azaroaren 17an administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri zuen, Vitoria-Gasteizko administrazioarekiko auzietako epaitegian Demanda formalizatuz.

Demanda hori erreklamazio kolektiboko 3. txandan parte hartzen duten 428 bazkideen ordezkari gisa aurkeztu da.

Jarduketa horrekin, Gasteizko epaitegian jarritako demandan sartuta daude Adostuzek antolatutako hiru erreklamazio-txanda kolektiboetan parte hartzen duten 2.623 bazkideak.


Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jartzea 2020/07/15

Aurkeztutako Gora Jotzeko errekurtsoen ezespenak amaitutzat eman zuen administrazio-fasea.Orain, administrazioarekiko auzien fase judizial berri bat hasiko da.

Adostuzek 2020ko uztailaren 15ean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri zuen, Vitoria-Gasteizko administrazioarekiko auzien epaitegian Demanda formalizatuz.

Demanda hau erreklamazio kolektiboko 1. eta 2. txandetan parte hartzen duten 2.195 bazkideen ordezkari gisa aurkeztu da; izan ere, aipatutako administrazio-fasea amaituta duen kolektiboa osatzen dute.

Erreklamazio kolektiboaren 3. txandako Gora Jotzeko Errekurtsoa ematea

Hezkuntza Saileko Langileriaren Kudeaketako Zuzendariak Ebazpen bat eman zuen 2020/06/01ean, aurkeztutako erreklamazio kolektiboa ezesteko. Ebazpen ezesle horren aurka, Adostuzek Gora Jotzeko Errekurtsoa aurkeztu zuen 2020/06/12an, erreklamazio kolektiboko 3. txanda honetan parte hartzen duten 428 bazkideen ordezkari gisa.


Erreklamazio kolektiboko hirugarren txanda aurkeztuta

Adostuz elkarteak Auzi-orokorraren hirugarren txandan batu diren 426 bazkideen Talde-erreklamazioa  Hezkuntza Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariari aurkeztu zion 2020/01/30ean. Guztira, 2.621 elkartek parte hartzen dute erreklamazio kolektiboko hiru txandetan.

Ondoren, 2020/03/11n, beste erreklamazio kolektibo bat aurkeztu zen Bilbon, bi elkartekideren ordezkari gisa, eta guztira 428 parte-hartzaile erreklamazio kolektiboaren 3. txandan.


Erreklamazio kolektiboko hirugarren txanda

Adostuzek erreklamazio kolektiboko bi txanda egin ditu. Erreklamazio kolektiboko bi txanda horietan 2.195 bazkidek hartu dute parte.

Erreklamazio kolektibo horretan, Adostuzek bere bazkideak ordezkatzen ditu eta horretan parte hartzen duten bazkide aurrejubilatuen  kalte-ordainak erreklamatzen ditu.

Erreklamazio kolektiboko hirugarren txanda hasi da, aurreko bi txandetan sartu ez diren bazkide guztiak sartu ahal izateko.

Hirugarren txanda honetan sartzeko epea 2019ko abenduaren 1etik 2020ko urtarrilaren 15era artekoa izango da.

Erreklamazio kolektiboan sartu ahal izateko beharrezko baldintzak:

1. Adostuzeko bazkide izan behar da:

Elkartekide ez dena Adostuzek ezingo du ordezkatu, eta, beraz, aldez aurretik bazkidetu beharko du “kausa orokorrarekin” bat egiteko.

Elkartzeko, Adostuzen webguneko “Bazkide izateko” inprimakia bete behar da eta 40€-ko ordainketa bakarra egin behar da kontu honetan: Kutxabank ES37 2095 3166 7091 1751 6257

2. Enkargu-orria sinatuta entregatu behar da:

Enkargu-orria inprimatu, sinatu eta posta arruntez bidali behar da helbide honetara:

Adostuz. Posta-kutxa 12 48901 Barakaldo.

Ez bidali posta ziurtatuz, bilketa prozesua moteldu eta oztopatzen egiten baitu.

Enkargu-orri espezifiko bat dago hildako kideentzat.

3. 25 €-ko ordainketa bakarra egin behar da kontu honetan:

Kutxabank ES37 2095 3166 7091 1751 6257


Ebazpena, Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena, aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoa ezesten duena.

Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordeak, 2020/03/30ean, aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoa ezesteko ebazpena eman du.

Gora Jotzeko Errekurtsoa ezesteko erantzun honekin, espero izatekoa denez, administrazio-fasea amaitzen da eta administrazioarekiko auzien beste fase judizial bat hasten da, gure abokatuak prestatzen ari direna. Beraz, aurrera jarraitzen dugu erreklamazio kolektiboarekin, epaitegietan fase berri honi hasiera emanez.


Entrega del Recurso de Alzada de la reclamación colectiva

Adostuz ha entregado el 13/06/2019, al Director de Gestión de Personal del Departamento de Educación, el Recurso de Alzada de la reclamación colectiva en representación de los casi 2.200 asociados que se han sumado a esta “Causa General” tanto en la 1ª como en la 2ª tanda.


Resolución del Director de Gestión de Personal por la que se desestima la reclamación colectiva presentada

Tal y como era previsible, se ha recibido la Resolución del Director de Gestión de Personal desestimando la reclamación colectiva presentada por Adostuz.

Las resoluciones, individualizadas y por correo ordinario, se han recibido el 17 y 22 de mayo en el bufete de abogados que lleva nuestra reclamación colectiva. Esto significa el reconocimiento de Adostuz como asociación plenamente legitimada para continuar el procedimiento administrativo y que no ha quedado ningún reclamante excluido.

Contra estas resoluciones se  preparará el correspondiente recurso de alzada que vence el 16 de junio para el primer grupo y el 21 de junio para el segundo, por lo que se agrupará dicho recurso de alzada con el fin de unificar así los plazos de todo el colectivo.


Talde-erreklamazioa aurkeztuta

Adostuz elkarteak Auzi-orokorrean batu diren 2.033 bazkideen Talde-erreklamazioa  Hezkuntza Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariari aurkeztu zion 2019/03/07an.

Adostuz elkarteak Auzi-orokorraren bigarren txandan batu diren 162 bazkideen Talde-erreklamazioa  Hezkuntza Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariari aurkeztu zion 2019/04/17an.


1.- Nork erreklamatzen du? ADOSTUZEK

Adostuzek bere bazkideak hartzen ditu haren baitan eta horrela nahi duten bazkide guztien indemnizazioak erreklamatzen ditu.

2.- AUZI OROKORRAK norbanako erreklamazioaren pausu berberak jarraitzen ditu:

FASE ADMINISTRATIBOA:

  • Hezkuntza Sailari erreklamazioa egin, ezezkoa jasoko duzun arren edota erantzunik ere ez.
  • Gorako Errekurtsoa Sail berberari berriro ezezkoa edota erantzunik ez jasotzeko.

FASE JUDIZIAL, ADMINISTRAZIO-AUZIA:

  • Auzi Administratiboa
  • Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusia
  • Auzitegi Gorena
  • Europako Auzitegia

Prozesu guztiaren amaieraraino heltzea oso garestia denez  bakarka egiteko, “Auzi Orokorra” edo “Talde-Erreklamazioa” egitea  planteatu genuen. Baina, tamalez, orain arte ezin izan dugu prestatu,  eta horregatik jo izan duzue askok norbanako prozesua egitera.

3.- “Auzi Orrokorra” honetara Adostuzeko edozein bazkide sar daiteke.

Adostuzeko bazkideek bakarrik hartzen dute parte “Auzi Orokorrean”. Hori dela eta, aldez aurretik bazkidetu beharko du Adostuzen.

Prozesuan aurrera dihardutenek ez dute bertan behera utzi behar, ez dute etsi behar.

Bestalde, bateragarria da bi prozesuotan DENBORA BEREAN egotea, hau da, NORBANAKOAN ETA KOLEKTIBOAN. Gainera, uste dugu oso komenigarria dela Orokorrean edo Kolektiboan izatea nahiz eta aldez aurretik Norbanakoan egon.

Une batean edo bestean EAEko Justizia Nagusira  edota Epaitegi Gorenera jo behar izanez gero, “Auzi Orokorrean” jarraitu  ahal izango genuke.

Oharra:  Kasu berezi batzuk ikertzen ari gara: hitzarmen orokorraren eraginpean dauden zerbitzu eginkizunetan ibilitako irakasleak.

Prozesu  honetan planto egin daiteke edozein delarik gorago aipatutako fasea.

4.- “Auzi Orokorrak” izango duen kostua:

Fase ADMINISTRATIBOA: elkarteak 1.500 euro+bez-a; eta 6 euro bazkideko.

AUZIAREN fasea: (EAEko Epaitegi Nagusiraino): elkarteak 2.000 euro+bez-a; eta 6 euro bazkideko.

Epaitegi Gorena: Elkarteak 1.000 euro+bez-a; eta 5 euro bazkideko.

AURREKO HIRU FASE HORIETAN EZ DA PROKURADOREARI ORDAINDU BEHARREKOA SARTZEN.

Adminisrazio-Auziko fase horretan prokuradorea beharko dugu, eta horretarako aurreko prezio horien arabera kudeatuko dugu. Ez dugu notario gasturik izango. Abokatu-talde horri gu errepresentatzeko boterea emateko epaitegian bertan APUD ACTA delakoa egin eta dohainik aterako zaigu.

BAZKIDE BAKOITZAK 25 EURO JARTZEA ERABAKI DUGU

5.- Kasu bereziak:

Hemen duzue Abokatuek agertu diren kasu bereziei buruz emandako informazioa.

Kobratzeko eskubidea duen Titularra zendu denean:

Haren indemnizazioa jasotzeko eskubidea jaraunspeneko ondasunera pasatzen da. Hori dela eta,  oinordekoek erreklamatu ahal izango dute haiei dagozkien kuotetan. Horretarako, haien eskubidea justifikatu beharko dute testamentu bidez, oinordekotza bidez ea…

Gizarte-segurantzako errejimenera pasatutako klase pasiboko funtzionarioak:

Aplikagarriak diren arauetan (LOE-ko 2. transiziozko xedapena eta Hitzarmeneko 68. artikulua) ez dago ezer erreklamatzeko eskubideak murrizten dituenik; beraz, eskubidea daukatela uste dugu.

Erretiratzean Administrazio Orokorrean zeuden irakasleak:

Bai, badaukate kobratzeko eskubidea, baina haien erretiro eraginkorreko Administrazioa eta lanpostua kontuan hartuta, eta lanpostu eta Administrazio horiei dagozkien araudiaren arabera. Dena den, kasu bakoitzean ikusi beharko da zer dioen borondatezko erretiroaren araudiak.

Horiek “Auzi Orokorra” erreklamazioan sartuko lirateke erretiratu zireneko lanpostuko araudiaren arabera.

Irakasle erretiratu berria, edo orain dela 4 urte baino gutxiago erretiratua:

Adostuzen talde-erreklamazioan parte hartu ahal izango du orain, horrek gerora begira beste edozein erreklamazio egiteko ez baitio inolako trabarik suposatuko. Dena dela, mementu honetan ez dagokio  bi erreklamazio egitea.