EAEANren epaia 2025/05/28

2024/05/28an, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak (EAEAN) 253/2024 epaia eman zuen. Epai horretan, Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako apelazio-errekurtsoa baiesten da, eta, ondorioz, gure aurka egiten dute, eta ezetsi egiten dute 2022/06/08an Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 1. Epaitegiak 201/2022 aldeko epaia eman zuen Adostuzek jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa.

Gure abokatu-bulegoarekin izan dugun bileran erabaki dugu, beti esan dugun bezala, KASAZIO-ERREKURTSOA jarriko dugula AUZITEGI GORENEKO Administrazioarekiko Auzien Salan.

Gure abokatuen aholkuz joko dugu, zailtasunak zailtasun horretarako oinarria badagoela uste baitugu.


Erreklamazio kolektiboaren 6. txandako Gora Jotzeko Errekurtsoa ematea 2024/01/22

Hezkuntza Saileko Langileriaren Kudeaketako zuzendariak 2023/12/18an emandako ebazpenetan ezetsi egin zen aurkeztutako erreklamazio kolektiboa. Ezesteko ebazpen horien aurka, Adostuzek Gora Jotzeko Errekurtsoa aurkeztu zuen 2024/01/22an, erreklamazio kolektiboko 6. txanda honetan parte hartzen duten 380 elkartekideen izenean.


Erreklamazio kolektiboaren 6. txanda entregatzea 2023/10/16

Adostuzek 2023/10/16ean eman zion Hezkuntza Saileko Langileriaren Kudeaketako zuzendariari erreklamazio kolektiboaren 6. txanda, txanda honetan “auzi Orokorrarekin” bat egin duten 380 bazkideen ordezkari gisa. Guztira 4.031 bazkidek parte hartzen dute erreklamazio kolektiboko bost txanden artean.


Erreklamazio kolektiboaren 6. txanda. Epea: 2023ko irailaren 20tik 2023ko urriaren 10era. (Sartzeko epea amaitu da)

Adostuzek erreklamazio kolektiboko seigarren txanda hau jarri du abian, bazkide berriak eta aurreko txandetan sartu ez direnak sartu ahal izateko. Erreklamazio kolektiboan parte hartzen duten bazkideak EZ DUTE seigarren txanda honetan SARTU beharrik.

Erreklamazio kolektiboko seigarren txanda horretan sartzeko epea 2023ko irailaren 20tik 2023ko urriaren 10era bitartekoa izango da. Epe hori ezin izango da luzatu.


Erreklamazio kolektiboaren 5. txandako administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jartzea 2023/02/16

Adostuzek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri zuen 2023ko otsailaren 16an Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian, demanda aurkeztuz. Administrazioarekiko auzi-errekurtso hori Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen 2023ko urtarrilaren 12ko Ebazpenaren aurka jarri zen. Ebazpen horren bidez, ezetsi egin zen Adostuzek jarritako gora jotzeko errekurtsoa.

Demanda hori erreklamazio kolektiboko 5. txandan parte hartzen duten 634 elkartekideen izenean jarri da.


Erreklamazio kolektiboaren 5. txandako Gora Jotzeko Errekurtsoa ematea 2022/10/28

Hezkuntza Saileko Langileriaren Kudeaketako zuzendariak 2022/10/18an emandako ebazpenetan ezetsi egin zen aurkeztutako erreklamazio kolektiboa. Ezesteko ebazpen horien aurka, Adostuzek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu zuen 2022/10/28an, erreklamazio kolektiboko 5. txanda honetan parte hartzen duten 634 elkartekideen izenean.


Erreklamazio kolektiboaren 5. txanda entregatzea 2022/07/30
Adostuzek 2022/07/30ean eman zion Hezkuntza Saileko Langileriaren Kudeaketako zuzendariari erreklamazio kolektiboaren 5. txanda, txanda honetan “auzi Orokorrarekin” bat egin duten 634 bazkideen ordezkari gisa. Guztira 3.651 bazkidek parte hartzen dute erreklamazio kolektiboko bost txanden artean.


Erreklamazio kolektiboaren 5. txanda. Epea: 2022ko uztailaren 1etik 2022ko uztailaren 20ra. (Sartzeko epea amaitu da)

Adostuzek erreklamazio kolektiboaren bosgarren txanda hau jarri du abian, aurreko txandetan sartu ez diren elkartekide guztiak sartu ahal izateko. Erreklamazio kolektiboan parte hartzen duten bazkideek EZ DUTE laugarren txanda honetan SARTU beharrik.

Funtsean, txanda hau martxan jarri da 2012an erretiratuak lanean hasi ahal izateko, hori izango baita horretarako duten azken aukera. Aurreko txandetan parte hartu ez duten Adostuzeko bazkide guztiak ere sar daitezke.

2012ko erretiratuak sartzeko epeak premiazkoak direnez, erreklamazio kolektiboaren bosgarren txanda honetan sartzeko epea 2022ko uztailaren 1etik 2022ko uztailaren 20ra bitartekoa izango da.


Erreklamazio kolektiboaren 4. txandako administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jartzea 2022/11/21

Adostuzek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri zuen 2022ko azaroaren 21ean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian, demanda aurkeztuz. Administrazioarekiko auzi-errekurtso hori Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen 2022ko urriaren 10eko Ebazpenaren aurka jarri zen. Ebazpen horren bidez, ezetsi egin zen Adostuzek jarritako gora jotzeko errekurtsoa.

Demanda hori erreklamazio kolektiboko 5. txandan parte hartzen duten 385 elkartekideen izenean jarri da.


Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako 1. Epaitegiaren 201/2022 epaia (aldekoa) 2022/06/08

201/2022 Epaia

Adostuzek, Madrilgo Ledesma y Asociados Estudio Jurídico abokatuen bulegoaren bitartez , lehen administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri zuen 2020/07/15ean, erreklamazio kolektiboaren 1. eta 2. txandan parte hartzen duten 2.195 bazkideen ordezkari gisa, eta bigarren administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 2020/11/7an, erreklamazio kolektiboaren 3. txandan parte hartzen duten 428 bazkideen ordezkari gisa.

Errekurtso horiek kausa bakar batean metatu dira, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa pertsonalki ere egin duten bederatzi pertsonarenekin batera.

2022ko ekainaren 8an, Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako 1 zenbakiko Epaitegiak Adostuzek eskatutakoaren aldeko epaia eman zuen.

Gure demanda honela agertzen da epaian: “Pide la parte actora que se declare ajustada a Derecho la petición de que se le reconozca el derecho consolidado a cobrar las indemnizaciones por jubilación anticipada, junto con los intereses devengados desde el momento de la jubilación”

Gure abokatu-taldeak, bufete Ledesma y Asociados Estudio Jurídico, ikuspegi juridiko berri batetik aurkeztu zuen demanda, eta epaian honela agertzen da: “Ahora la causa de pedir es diferente porque se interesa el reconocimiento del derecho, pese a la suspensión acordada por Ley de presupuestos de 2011 para el ejercicio de 2012 y sus sucesivas prórrogas”

Horren ondorioz, epaian honako hauek aitortu dira: “que no se suspende el reconocimiento del derecho, sino la eficacia del derecho” tal y como Adostuz planteaba.

Horren guztiaren ondorioz, ondorioztatu da aldeko epai hau erreklamazio kolektiboko 1., 2. eta 3. txandetan parte hartzen duten 2.623 bazkideri aplikatu behar zaiela, baita administrazioarekiko auzi-errekurtsoa modu pertsonalean jarri duten bederatzi irakasleei ere.

Epaiaren EPAIA osorik kopiatuko dugu:

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO el recurso contencioso-administrativo presentado por la ASOCIACIÓN DE DOCENTES JUBILADOS DEL PAÍS VASCO, en representación de más de dos mil funcionarios, y por nueve personas que actúan a título personal, contra la Resolución de 30 de marzo de 2020 del Viceconsejero de Administración y Servicios del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra las resoluciones de 2 de mayo y de 15 de mayo de 2019, desestimatorias de sendas reclamaciones interpuestas ante el director de Gestión de Personal del Departamento de Educación por 2.033 y 162 funcionarios docentes no universitarios, y contra las resoluciones objeto de PA nº 722/21, nº 742/21, nº 741/21, nº 73/22, nº 74/22 y nº 469/21 del Juzgado nº 2, así como del PA nº 745/21 y nº 757/21 del Juzgado nº 3 y PA nº 746/21 de este Juzgado, y del PA nº 743/20 del Juzgado nº 2 de Vitoria en el que la misma asociación aquí demandante representa a otros 428 funcionarios, sobre indemnización compensatoria por jubilación anticipada, y, en su consecuencia, declaro la actuación administrativa impugnada no ajustada a Derecho, la anulo y la dejo sin efecto, y declaro el derecho consolidado de todos los recurrentes a cobrar la prima de jubilación anticipada que en cada caso corresponda.


Erreklamazio kolektiboaren 4. txandako Gora Jotzeko Errekurtsoa ematea 2022/02/14

Hezkuntza Saileko Langileriaren Kudeaketako Zuzendariak Ebazpen bat eman zuen 2022/02/01ean, aurkeztutako erreklamazio kolektiboa ezesteko. Ebazpen ezesle horren aurka, Adostuzek Gora Jotzeko Errekurtsoa aurkeztu zuen 2022/02/14an, erreklamazio kolektiboko 3. txanda honetan parte hartzen duten 394 bazkideen ordezkari gisa.


Erreklamazio kolektiboko laugarren txanda aurkeztuta 2021/12/03

Adostuz elkarteak Auzi-orokorraren laugarren txandan batu diren 394 bazkideen Talde-erreklamazioa  Hezkuntza Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariari aurkeztu zion 2021/12/03ean. Guztira, 3.017 elkartek parte hartzen dute erreklamazio kolektiboko lau txandetan.


Erreklamazio kolektiboko 4. txanda (izena emateko epea amaituta)

Adostuzek erreklamazio kolektiboko hiru txanda egin ditu. Erreklamazio kolektiboko aurreko hiru txanda horietan 2.623 elkartekidek parte hartu dute.

Adostuzek erreklamazio kolektiboko laugarren eta azken txanda bat jarri du martxan, aurreko txandetan sartu ez diren bazkide guztiak sartu ahal izateko. Erreklamazio kolektiboan jadanik parte hartu duten elkartekideek EZ DUTE laugarren txanda honetan sartu beharrik.

Erreklamazio kolektibo honetan Adostuzek bere bazkideak ordezkatzen ditu eta erreklamazio kolektibo horretan parte hartzen duten elkartekideen erretiro aurreratuagatiko kalte-ordainak erreklamatzen ditu.

Erreklamazio kolektiboko laugarren eta azken txanda honetan sartzeko epea 2021eko irailaren 15etik 2021eko azaroaren 15era bitartekoa izango da.


Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jartzea 2020/11/17

Adostuzek 2020ko azaroaren 17an administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri zuen, Vitoria-Gasteizko administrazioarekiko auzietako epaitegian Demanda formalizatuz.

Demanda hori erreklamazio kolektiboko 3. txandan parte hartzen duten 428 bazkideen ordezkari gisa aurkeztu da.

Jarduketa horrekin, Gasteizko epaitegian jarritako demandan sartuta daude Adostuzek antolatutako hiru erreklamazio-txanda kolektiboetan parte hartzen duten 2.623 bazkideak.


Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jartzea 2020/07/15

Aurkeztutako Gora Jotzeko errekurtsoen ezespenak amaitutzat eman zuen administrazio-fasea.Orain, administrazioarekiko auzien fase judizial berri bat hasiko da.

Adostuzek 2020ko uztailaren 15ean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri zuen, Vitoria-Gasteizko administrazioarekiko auzien epaitegian Demanda formalizatuz.

Demanda hau erreklamazio kolektiboko 1. eta 2. txandetan parte hartzen duten 2.195 bazkideen ordezkari gisa aurkeztu da; izan ere, aipatutako administrazio-fasea amaituta duen kolektiboa osatzen dute.

Erreklamazio kolektiboaren 3. txandako Gora Jotzeko Errekurtsoa ematea

Hezkuntza Saileko Langileriaren Kudeaketako Zuzendariak Ebazpen bat eman zuen 2020/06/01ean, aurkeztutako erreklamazio kolektiboa ezesteko. Ebazpen ezesle horren aurka, Adostuzek Gora Jotzeko Errekurtsoa aurkeztu zuen 2020/06/12an, erreklamazio kolektiboko 3. txanda honetan parte hartzen duten 428 bazkideen ordezkari gisa.


Erreklamazio kolektiboko hirugarren txanda aurkeztuta

Adostuz elkarteak Auzi-orokorraren hirugarren txandan batu diren 426 bazkideen Talde-erreklamazioa  Hezkuntza Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariari aurkeztu zion 2020/01/30ean. Guztira, 2.621 elkartek parte hartzen dute erreklamazio kolektiboko hiru txandetan.

Ondoren, 2020/03/11n, beste erreklamazio kolektibo bat aurkeztu zen Bilbon, bi elkartekideren ordezkari gisa, eta guztira 428 parte-hartzaile erreklamazio kolektiboaren 3. txandan.


Erreklamazio kolektiboko hirugarren txanda

Adostuzek erreklamazio kolektiboko bi txanda egin ditu. Erreklamazio kolektiboko bi txanda horietan 2.195 bazkidek hartu dute parte.

Erreklamazio kolektibo horretan, Adostuzek bere bazkideak ordezkatzen ditu eta horretan parte hartzen duten bazkide aurrejubilatuen  kalte-ordainak erreklamatzen ditu.

Erreklamazio kolektiboko hirugarren txanda hasi da, aurreko bi txandetan sartu ez diren bazkide guztiak sartu ahal izateko.

Hirugarren txanda honetan sartzeko epea 2019ko abenduaren 1etik 2020ko urtarrilaren 15era artekoa izango da.

Erreklamazio kolektiboan sartu ahal izateko beharrezko baldintzak:

1. Adostuzeko bazkide izan behar da:

Elkartekide ez dena Adostuzek ezingo du ordezkatu, eta, beraz, aldez aurretik bazkidetu beharko du “kausa orokorrarekin” bat egiteko.

Elkartzeko, Adostuzen webguneko “Bazkide izateko” inprimakia bete behar da eta 40€-ko ordainketa bakarra egin behar da kontu honetan: Kutxabank ES37 2095 3166 7091 1751 6257

2. Enkargu-orria sinatuta entregatu behar da:

Enkargu-orria inprimatu, sinatu eta posta arruntez bidali behar da helbide honetara:

Adostuz. Posta-kutxa 12 48901 Barakaldo.

Ez bidali posta ziurtatuz, bilketa prozesua moteldu eta oztopatzen egiten baitu.

Enkargu-orri espezifiko bat dago hildako kideentzat.

3. 25 €-ko ordainketa bakarra egin behar da kontu honetan:

Kutxabank ES37 2095 3166 7091 1751 6257


Ebazpena, Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena, aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoa ezesten duena.

Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordeak, 2020/03/30ean, aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoa ezesteko ebazpena eman du.

Gora Jotzeko Errekurtsoa ezesteko erantzun honekin, espero izatekoa denez, administrazio-fasea amaitzen da eta administrazioarekiko auzien beste fase judizial bat hasten da, gure abokatuak prestatzen ari direna. Beraz, aurrera jarraitzen dugu erreklamazio kolektiboarekin, epaitegietan fase berri honi hasiera emanez.


Entrega del Recurso de Alzada de la reclamación colectiva

Adostuz ha entregado el 13/06/2019, al Director de Gestión de Personal del Departamento de Educación, el Recurso de Alzada de la reclamación colectiva en representación de los casi 2.200 asociados que se han sumado a esta “Causa General” tanto en la 1ª como en la 2ª tanda.


Resolución del Director de Gestión de Personal por la que se desestima la reclamación colectiva presentada

Tal y como era previsible, se ha recibido la Resolución del Director de Gestión de Personal desestimando la reclamación colectiva presentada por Adostuz.

Las resoluciones, individualizadas y por correo ordinario, se han recibido el 17 y 22 de mayo en el bufete de abogados que lleva nuestra reclamación colectiva. Esto significa el reconocimiento de Adostuz como asociación plenamente legitimada para continuar el procedimiento administrativo y que no ha quedado ningún reclamante excluido.

Contra estas resoluciones se  preparará el correspondiente recurso de alzada que vence el 16 de junio para el primer grupo y el 21 de junio para el segundo, por lo que se agrupará dicho recurso de alzada con el fin de unificar así los plazos de todo el colectivo.


Talde-erreklamazioa aurkeztuta

Adostuz elkarteak Auzi-orokorrean batu diren 2.033 bazkideen Talde-erreklamazioa  Hezkuntza Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariari aurkeztu zion 2019/03/07an.

Adostuz elkarteak Auzi-orokorraren bigarren txandan batu diren 162 bazkideen Talde-erreklamazioa  Hezkuntza Saileko Langileriaren Kudeaketa Zuzendariari aurkeztu zion 2019/04/17an.


1.- Nork erreklamatzen du? ADOSTUZEK

Adostuzek bere bazkideak hartzen ditu haren baitan eta horrela nahi duten bazkide guztien indemnizazioak erreklamatzen ditu.

2.- AUZI OROKORRAK norbanako erreklamazioaren pausu berberak jarraitzen ditu:

FASE ADMINISTRATIBOA:

  • Hezkuntza Sailari erreklamazioa egin, ezezkoa jasoko duzun arren edota erantzunik ere ez.
  • Gorako Errekurtsoa Sail berberari berriro ezezkoa edota erantzunik ez jasotzeko.

FASE JUDIZIAL, ADMINISTRAZIO-AUZIA:

  • Auzi Administratiboa
  • Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusia
  • Auzitegi Gorena
  • Europako Auzitegia

Prozesu guztiaren amaieraraino heltzea oso garestia denez  bakarka egiteko, “Auzi Orokorra” edo “Talde-Erreklamazioa” egitea  planteatu genuen. Baina, tamalez, orain arte ezin izan dugu prestatu,  eta horregatik jo izan duzue askok norbanako prozesua egitera.

3.- “Auzi Orrokorra” honetara Adostuzeko edozein bazkide sar daiteke.

Adostuzeko bazkideek bakarrik hartzen dute parte “Auzi Orokorrean”. Hori dela eta, aldez aurretik bazkidetu beharko du Adostuzen.

Prozesuan aurrera dihardutenek ez dute bertan behera utzi behar, ez dute etsi behar.

Bestalde, bateragarria da bi prozesuotan DENBORA BEREAN egotea, hau da, NORBANAKOAN ETA KOLEKTIBOAN. Gainera, uste dugu oso komenigarria dela Orokorrean edo Kolektiboan izatea nahiz eta aldez aurretik Norbanakoan egon.

Une batean edo bestean EAEko Justizia Nagusira  edota Epaitegi Gorenera jo behar izanez gero, “Auzi Orokorrean” jarraitu  ahal izango genuke.

Oharra:  Kasu berezi batzuk ikertzen ari gara: hitzarmen orokorraren eraginpean dauden zerbitzu eginkizunetan ibilitako irakasleak.

Prozesu  honetan planto egin daiteke edozein delarik gorago aipatutako fasea.

4.- “Auzi Orokorrak” izango duen kostua:

Fase ADMINISTRATIBOA: elkarteak 1.500 euro+bez-a; eta 6 euro bazkideko.

AUZIAREN fasea: (EAEko Epaitegi Nagusiraino): elkarteak 2.000 euro+bez-a; eta 6 euro bazkideko.

Epaitegi Gorena: Elkarteak 1.000 euro+bez-a; eta 5 euro bazkideko.

AURREKO HIRU FASE HORIETAN EZ DA PROKURADOREARI ORDAINDU BEHARREKOA SARTZEN.

Adminisrazio-Auziko fase horretan prokuradorea beharko dugu, eta horretarako aurreko prezio horien arabera kudeatuko dugu. Ez dugu notario gasturik izango. Abokatu-talde horri gu errepresentatzeko boterea emateko epaitegian bertan APUD ACTA delakoa egin eta dohainik aterako zaigu.

BAZKIDE BAKOITZAK 25 EURO JARTZEA ERABAKI DUGU

5.- Kasu bereziak:

Hemen duzue Abokatuek agertu diren kasu bereziei buruz emandako informazioa.

Kobratzeko eskubidea duen Titularra zendu denean:

Haren indemnizazioa jasotzeko eskubidea jaraunspeneko ondasunera pasatzen da. Hori dela eta,  oinordekoek erreklamatu ahal izango dute haiei dagozkien kuotetan. Horretarako, haien eskubidea justifikatu beharko dute testamentu bidez, oinordekotza bidez ea…

Gizarte-segurantzako errejimenera pasatutako klase pasiboko funtzionarioak:

Aplikagarriak diren arauetan (LOE-ko 2. transiziozko xedapena eta Hitzarmeneko 68. artikulua) ez dago ezer erreklamatzeko eskubideak murrizten dituenik; beraz, eskubidea daukatela uste dugu.

Erretiratzean Administrazio Orokorrean zeuden irakasleak:

Bai, badaukate kobratzeko eskubidea, baina haien erretiro eraginkorreko Administrazioa eta lanpostua kontuan hartuta, eta lanpostu eta Administrazio horiei dagozkien araudiaren arabera. Dena den, kasu bakoitzean ikusi beharko da zer dioen borondatezko erretiroaren araudiak.

Horiek “Auzi Orokorra” erreklamazioan sartuko lirateke erretiratu zireneko lanpostuko araudiaren arabera.

Irakasle erretiratu berria, edo orain dela 4 urte baino gutxiago erretiratua:

Adostuzen talde-erreklamazioan parte hartu ahal izango du orain, horrek gerora begira beste edozein erreklamazio egiteko ez baitio inolako trabarik suposatuko. Dena dela, mementu honetan ez dagokio  bi erreklamazio egitea.