Legebiltzarra desegitea eta hauteskundeak deitzea (2020-02-11)

Legebiltzarra desegin eta hauteskundeak deitu ondoren, gure Lege-Proposamenaren izapidetzea bertan behera geratu da. Puntu eta amaiera penagarria izan da, baina ez ustekabekoa, talde batzuek izapidetze parlamentarioan izandako jokabidearen etsipenaren ildotik. Baina ezin dugu gogorik gabe geratu. Oso kolektibo indartsua gara, eta asko eta ondo borrokatzen ari gara gure eskubideak eraginkor egin daitezen. Lortu arte jarraitu behar da!


Zuzenketak aurkezteko 15 eguneko epea luzatzeko eskaera (2020-01-27)

HEaren tramitazioan beste atzerapen-maniobra batean, EA-NV talde parlamentarioak zuzenketak aurkezteko 15 eguneko luzapena eskatu du.

Luzapen hori aurrera aterako da Mahaiaren boto hauekin: BAI 4 boto = 2 EAJ, 1 PSE eta 1 Podemos eta EZ: 1 boto Bildu. Agerian geratu da jarrera aldaketa bat ELKARREKIN-PODEMOSen (ez IUkoa) aldeko defentsan, eta bat egin du maniobra luzagarri horiekin.


Comienzo de tramitación de la Proposición de Ley (30-10-2019)

La Comisión de Instituciones, Seguridad y Gobernanza Pública se reúne el 3010/2019 para comenzar la tramitación de la Proposición de Ley después de más de cinco meses de la toma en consideración de dicha PL por el Parlamento Vasco.

En un principio se estableció el calendario para las comparecencias el 6 y 13 de noviembre y en una nueva maniobra de dilación se han retrasado estas comparecencias al 20 y 27 de noviembre.


Solicitud de inadmisión de comparecencias y cambio de la PL a la comisión de Hacienda (24-05-2019)

Con fecha 22/05/2019, los partidos que conforman el Gobierno Vasco: EAJ-PNV (Sra. Estibaliz Larrauri) y PSE (Sr. José Antonio Pastor), han solicitado a la Comisión de Instituciones, Seguridad y Gobernanza Pública siete comparecencias que ralentizarán innecesariamente la tramitación de la Proposición de Ley.

Como reacción a esta maniobra dilatoria, el Partido Popular (Sr. Antón Damborenea) ha presentado el día 24/05/2019, en un escrito muy excelentemente argumentado, la solicitud de inadmisión de comparecencias y que la tramitación de la Proposición de Ley se lleve a cabo en la Comisión de Hacienda que actualmente preside. (Leer el escrito de solicitud del PP)


Cambio en la Comisión que tramitará la Proposición de Ley (21-05-2019)

El Gobierno Vasco presentó un recurso contra la remisión de la Proposición de Ley a la Comisión de Educación. El día 21 de mayo de 2019 se reune nuevamente la Mesa de la Cámara y decide cambiar la remisión de la Proposición de Ley a la Comisión de Instituciones, Seguridad y Gobernanza Pública que actualmente preside el partido EAJ-PNV.

Este cambio ha sido posible gracias a los votos del partido EAJ-PNV y del partido PSE que ha cambiado de parecer respecto a la anterior votación en la Mesa de la Cámara.

Previsiblemente este cambio ralentizará la tramitación de la Proposición de Ley.


Remisión de la Proposición de Ley a la Comisión de Educación (10-05-2019)

La Mesa de la Cámara ha remitido el 7 de mayo de 2019 a la Comisión de Educación la Proposición de Ley aprobada el 2 de mayo de 2019 para su tramitación.

Este acuerdo ha sido posible gracias a los votos favorables de los componentes de la Mesa de la Cámara de PSE, EH BILDU y ELKARREKIN PODEMOS.

En contra se ha posicionado el PNV que es partidario de remitir la Proposición de Ley a la Comisión de Instituciones, Seguridad y Gobernanza Pública que actualmente preside.

En el Boletín Oficial del Parlamento Vasco del 10 de mayo de 2019 se publica el texto de la Proposición de Ley, así como su remisión a la Comisión de Educación.


Lege Proposamena aintzat hartzeko eztabaida (2019-05-02)

2019ko maiatzaren 2an “sobre el levantamiento de la suspensión del cobro de indemnización por el profesorado jubilado anticipadamente desde el 1 de enero de 2.012 a la actualidad”   izeneko Lege Proposamenaren  “aintzat hartze”  urratsa burutu  da Legebiltzarrean.

PP, EH BILDU eta ELKARREKIN PODEMOS taldeek Lege Proposamena defendatu dute eta Eusko Jaurlaritzak  adierazi zuen “irizpidea” bertan behera utzi dute.

Bozketaren emaitza honako hau izan da:

   38 boto alde PP, EH BILDU eta EL KARREKIN PODEMOS

   37 boto aurka PSE eta EAJ-PNV.

Beraz, “aintzat hartua” izan da. Urrats hau derrigorrezkoa da Lege Proposamenaren tramitaziorako eta onarpenerako.

Bozketaren ondoren PSEk zein EAJ-PNVk beren botua azaldu dute. PSEk adierazi du negoziazioa “afektatuekin”  lehenbailehen hasteko beharra, baina gobernatzeko ituna duela-eta ezin du aldeko botoa eman. EAJ-PNVk bere aldetik berretsi du aurretik plazaratu zuen “irizpidea” zeina eztabaidan zehar oposizioko taldeek bertan behera utzia izan da.

Oradores: Turno a favor.

Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV-ETP) Ver vídeo

Hernández Hidalgo, Jon (GP EP) Ver vídeo

Ubera Aranzeta, Rebeka (GP EH Bildu) Ver vídeo

Votación.Ver vídeo

Oradores: Turno de explicación de voto.

Pastor Garrido, José Antonio (GP SV-ES) Ver vídeo

Larrauri Aranguren, Estíbaliz (GP EA-NV) Ver vídeo

Intervenciones parlamentarias: Documento


Eusko Jaurlaritzaren erantzuna Lege-Proposamenari (2019-04-03)

Apirilaren 3an, Eusko Jaurlaritzak eman dio Legebiltzarreko Mahaiari derrigorrez bidali behar zion iritzia: “ERABAKIA, ZEINAREN BIDEZ JAURLARITZAREN IRITZIA EMATEN BAITA EUSKAL POPULARREN LEGEBILTZAR TALDEAK AURKEZTUTAKO LEGE PROPOSAMENAZ, 2012KO URTARRILAREN 1ETIK GAUR ARTE, ERRETIRO AURRERATUA HARTU DUTEN IRAKASLEEI KALTE-ORDAINA KOBRATZEKO ETENDURA ALTXATZEARI BURUZKOA (03-04-2019)”

Espero genuen bezala, Eusko Jaurlaritzak “lege proposamena aintzat ez hartzeko iritzia” adierazi du eta kalte-ordainak ez ordaintzeko asmoa berretsi du.

Ematen dituen arrazoiak faltsuak dira, izan ere honako hau dio: “ Orain, kalte-ordaineko prestazio hau atzeraeraginezko efektuekin berreskuratzeak gastu publikoa gehiegi igotzea ekarriko luke, eta ondorioz, etendurak zuen gastua eusteko xedea ezeztatuko luke erabat.”

Arrazoi hori bertan behera geratzen da El Correo egunkarian 2019/04/04an agertu den informazioarekin, zeina Pedro Aspiazuk zuzendutako Ogasun Sailak Legebiltzarrari aurkeztu dion Aurrekontuen Kitapenean oinarritzen den.

El Correo: El Gobierno vasco gastó el pasado año 473 millones menos de lo que había presupuestado (04-04-2019)


Eusko Legebiltzarreko Mahaiak Lege-proposamena izapidetzeko onartzen du (2019-03-12)

Eusko Legebiltzarreko Mahaia 2019 (e)ko martxoaren 12(e)a egindako bileran, erabaki hauek hartu ditu, besteak beste: Lege-proposamena erretiro aurreratua hartu duten irakasleek 2012ko urtarrilaren 1etik egun arte kalte-ordainak jasotzearen etetea kentzeari buruz erabaki hau hartu du:

Izapidetzeko onartzea, Jaurlaritzari bere iritzia adierazteko bidaltzea, Osoko Bilkura eta Batzordeen Atalari ere bidaltzea, eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitaratzea. Talde parlamentarioei ere bidaltzea, ekimenaren berri izan dezaten.


Lege-proposamena Legebiltzarrean aurkeztua (2019-03-08)

2017an Euskadiko Auzitegi Nagusiko Administrazio Auzien Salak 465/2017 zenbakidun sententzia ebatzi zuen,  irakasleek egindako erreklamazioari erantzunez eta honela zioen:

Ratificamos la relevancia de la suspensión acordada por la Ley, porque tiene como consecuencia la no aplicación de ese régimen jurídico suspendido, con independencia de que, en su caso, pueda el legislador, competente para ello, levantar la suspensión, ya a futuro o,  con carácter retroactivo, lo que es irrelevante en estos momentos para resolver sobre la conformidad o no a Derecho de la decisión de la decisión de la Administración, que tras  declarar la jubilación voluntaria denegó la prima de jubilación”.

Aipaturiko sententziak argi utzi zuen suspentsioa bertan behera uztea Legebiltzarrari dagokiola, ez beste inori.

Gure arazoa 2 aldiz aurkeztu da Legebiltzarrean; lehena, 2012an eta bigarrrena, 2017an, bietan “LEGEZ BESTEKO PROPOSAMEN” moduan (LBP erabiliko dugu) eta bietan ebazpena gure alde izan zen.  Arazoa da LBPak ez direla bete behar, gomendio hutsak dira eta ez PSEren gobernuak, ez EAJ_PSEren gobernuak ez dituzte aintzat hartu.

2017tik geroztik Legebiltzarreko alderdi guztiekin bildu gara, suspentsioa jasotzeko “LEGE PROPOSAMENA(LP) aurkez dezaten, Gobernuak derrigorrez bete beharko baitu.

Alderdi Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos ados daude LPa aurkeztearekin eragiten digun suspentsioa jasotzeko, 2012-01.01etik atzeraeraginez.

Hori dela eta, suspentsioa bertan behera uzteaaren gure eskaera aintzat hartuz,  Alderdi Popularrak LPa aurkeztu zuen. BILDU eta ELKARREKIN PODEMOS testuarekin ados daude. Hona hemen testuak dioena:

“Es responsabilidad de este Parlamento el levantamiento de la suspensión del derecho a cobro de la indemnización por jubilación anticipada del profesorado de la enseñanza pública no universitaria, haciendo uso de su iniciativa legislativa para que el Gobierno Vasco cumpla su responsabilidad de proceder al abono de la indemnización prevista según su derecho consolidado, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2012 hasta la actualidad, mediante un acuerdo con los representantes del profesorado afectado y las organizaciones sindicales.

TEXTO ARTICULADO

Artículo 1

Los acuerdos, convenios o pactos de las y los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, los organismos autónomos, consorcios del sector público y entes públicos de derecho privado, así como de las sociedades públicas y fundaciones públicas dependientes de aquélla cuyos premios, primas, indemnizaciones y cualquier tipo de prestación económica reconocida con la jubilación voluntaria, cualquiera que fuera su denominación, que fueron suspendidos en anteriores leyes de presupuestos, recobran su vigencia con efectos retroactivos desde el año 2011.

Artículo 2

El Gobierno Vasco abonará las cantidades adeudadas en el plazo máximo de tres ejercicios presupuestarios consecutivos comenzando en 2020.”