Bilboko manifestazioa 2023/05/09

posted in: Berriak | 0

Adostuzeko 800 elkartekidek parte hartu dute, Udaltzaingoaren datuen arabera, Adostuzek 2023ko maiatzaren 9an Bilbon justizia eskatzeko antolatu zuen manifestazioan. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoatik etorritako bazkideek osatu dute parte-hartze ugari hau.

UGT, LAB eta CCOO irakaskuntzako sindikatuek ere parte hartu dute, eta Adostuzen eskerrak eman nahi dizkiegu.

Eusko Jaurlaritzak Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 2022/06/08 zenbakiko Epaitegiaren 201/2022 aldeko epaia betetzeari uko egiten diolako deitzen da manifestazio hau. Epai hori une horretan erreklamazio kolektiboko lehen hiru txandetan parte hartzen zuten 2.632 irakasle erretiratuei aplikatu behar zaie.

Noticias de Gipuzkoa: Docentes jubilados vascos se manifiestan en Bilbao para reclamar las indemnizaciones por jubilación anticipada

Deia: Docentes jubilados vascos se manifiestan en Bilbao para reclamar las indemnizaciones por jubilación anticipada

Onda Vasca: Docentes jubilados vascos se manifiestan en Bilbao para reclamar las indemnizaciones por jubilación anticipada

El Correo: Profesores jubilados reclaman indemnizaciones

 

Komunikabideetara bidalitako prentsa-oharra:

1000 irakasle jubilatu manifestatu dira Bilbon Adostuek deitutako manifestazioan

1000 irakasle jubilatu baino gehiagok manifestatuko dira maiatzaren 9an Bilbon justizia eskatzeko. ADOSTUZek deitutako manifestazioan. UGT, LAB eta CCOO sindikatuek babestu dute manifestazioa eta EAJ eta PSEen egoitza parean geldiunea egin dute.

Elkarteak autobusak jarri ditu Arabatik eta Gipuzkoatik joan direnentzat. Lan Hitzarmena eta erretiro aurreratuagatiko kalte ordaina jasotzeko eskubidea aitortzen dien sententzia bete dezala eskatu diote Eusko Jaurlaritzari. Manifestazioa 11:00etan Eliptika-Moyua Plazatik abiatu da eta 13:00etan bukatu da.  EAJren eta PSOEren egoitzan kontzentrazioa burutu dute ere.

EUSKO JAURLARITZAK EZ DU SENTENTZIA BETE NAHI ADOSTUZEKO ELKARTEKO 2.632 IRAKASLE ERRETIRATURENTZAT ALDEKO SENTENTZIA

 1. Historia laburra

Adostuz, Euskal Autonomia Erkidegoko Irakasle Erretiratuen Elkartea, 2017ko azaroan eratu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lanbaldintzak arautzen dituen Akordioan (185/2010 Dekretua – 2010-07- 16ko EHAA) jasotzen diren erretiro aurreratuagatiko kalte-ordainak berreskuratzeko helburuarekin.

Adostuz 2012tik aurrera EAEko irakaskuntza publikoan aldez aurretik erretiratutako 4.065 irakaslek osatzen dute.

Bere historian zehar, Adostuzek ekintza ugari egin ditu irakasleen eskubidea aldarrikatzeko, hala nola: alderdi politiko guztiekin bilerak, sindikatuak, prentsaurrekoak, mobilizazioak, etab.

Legebiltzarrean sustatutako jarduerek garrantzi berezia dute: Legez Besteko Proposamen bat, 2018ko maiatzaren 3an onartu zena, non Eusko Jaurlaritzari eskatzen baitzaio borondatezko erretiroagatiko kalte-ordainen eskubidearen etetea kentzeko, eta LegeProposamen bat, Eusko Legebiltzarrak 2019-05-02an aintzat hartu zuena, baina hainbat atzerapenen ondoren Legebiltzarra desegin eta hauteskundeak deitu aurretik bozkatzera iritsi ez zena.

 1. Auzi Orokorra

Ekimen horiekin batera, Adostuzek erreklamazio kolektibo bat egin du, eta 5 txandatan egin da. Bazkideen kalte-ordainak erreklamatzea da helburua, maila administratiboan zein judizialean hala nahi badute.

  1. txanda 2019/03/07. 2.033 bazkidek parte hartuko dute
  2. txanda 2019/04/17. 162 bazkidek parte hartuko dute
  3. txanda 2020/01/30. 428 bazkidek parte hartuko dute
  4. txanda 2021/12/03. 394 bazkidek parte hartzen dute
  5. txanda 2022/07/30. 634 bazkidek parte hartzen dute

Adostuzeko abokatu-taldeak, bufete Ledesma y Asociados Estudio Jurídico, administrazio-fasea amaitu ondoren, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri zuen 2020/11/17an, lehenengo hiru txandetan parte hartzen duten 2.623 bazkideen izenean. Administrazioarekiko auzi-errekurtso horiek guztiak kausa bakar batean metatu ziren, eta auzi horri bederatzi irakaslerenak gehitu zitzaizkion, arrazoi desberdinengatik banaka aurkeztu baitziren.

 1. Epaia

2022ko ekainaren 8an, Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako 1 zenbakiko Epaitegiak Adostuzek eskatutakoaren aldeko epaia eman zuen. Euskadiko Irakasle Jubilatuen Elkartea Asociación de Docentes Jubilados del País Vasco

Ap. Correos 25 01080 Vitoria-Gasteiz https://adostuz.eu info@adostuz.eus Gure demanda honela agertzen da epaian: “Pide la parte actora que se declare ajustada a Derecho la petición de que se le reconozca el derecho consolidado a cobrar las indemnizaciones por jubilación anticipada, junto con los intereses devengados desde el momento de la jubilación” Demanda hori ikuspegi juridiko berri batetik aurkeztu zen, eta epaian honela agertzen da: “Ahora la causa de pedir es diferente porque se interesa el reconocimiento del derecho, pese a la suspensión acordada por Ley de presupuestos de 2011 para el ejercicio de 2012 y sus sucesivas prórrogas” Horren ondorioz, epaian honako hau adierazi da: “que no se suspende el reconocimiento del derecho, sino la eficacia del derecho”, Adostuzek planteatu bezala. Horren guztiaren ondorioz, ondorioztatu da aldeko epai hau erreklamazio kolektiboko 1., 2. eta 3. txandetan parte hartzen duten 2.623 bazkideri aplikatu behar zaiela, baita administrazioarekiko auzi-errekurtsoa modu pertsonalean jarri duten bederatzi irakasleei ere.

Epaiaren EPAIA osorik kopiatuko dugu:

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO el recurso contencioso-administrativo presentado por la ASOCIACIÓN DE DOCENTES JUBILADOS DEL PAÍS VASCO, en representación de más de dos mil funcionarios, y por nueve personas que actúan a título personal, contra la Resolución de 30 de marzo de 2020 del Viceconsejero de Administración y Servicios del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra las resoluciones de 2 de mayo y de 15 de mayo de 2019, desestimatorias de sendas reclamaciones interpuestas ante el director de Gestión de Personal del Departamento de Educación por 2.033 y 162 funcionarios docentes no universitarios, y contra las resoluciones objeto de PA nº 722/21, nº 742/21, nº 741/21, nº 73/22, nº 74/22 y nº 469/21 del Juzgado nº 2, así como del PA nº 745/21 y nº 757/21 del Juzgado nº 3 y PA nº 746/21 de este Juzgado, y del PA nº 743/20 del Juzgado nº 2 de Vitoria en el que la misma asociación aquí demandante representa a otros 428 funcionarios, sobre indemnización compensatoria por jubilación anticipada, y, en su consecuencia, declaro la actuación administrativa impugnada no ajustada a Derecho, la anulo y la dejo sin efecto, y declaro el derecho consolidado de todos los recurrentes a cobrar la prima de jubilación anticipada que en cada caso corresponda.

 1. Bidegabekeria luzatu:

Eusko Jaurlaritzak, EAJk eta PSEk osaturik, helegitea aurkeztu du jakinda auzitegietan Bizkaiko Foru Aldundiaren langileen jubilazioagatiko kalteordainen ezabaketa bertan behera utzi egin dutela. Gogoratu behar da etenaldia krisi ekonomikoaren aitzakiarekin egin zela. Gero ikusi behar izan dugu nola GVk prentsan harrotu zuen ezohiko bilketaz eta Autonomia Erkidegoko kontuen egoera onaz. Iseka gehiago egiteko, ikusi behar izan dugu EAJ nola inplikatuta dagoen ustelkeria kasu larrietan eta baita nola babestu duen De Miguel