Ohiko Batzar Nagusia 2023-11-15

Gasteizen, Bilbon eta Donostian egin da Adostuzen 2023ko ohiko batzar orokorra, 492 bazkiderekin.

Aztertutako puntuen artean, honako hauek nabarmendu behar dira:

6. txandari dagokionez aurkeztutako azken erreklamazio kolektiboa

2023ko urriaren 16an, erreklamazio kolektiboko 6. txanda aurkeztu da, eta 380 elkartekidek parte hartu dute.

Gaur egun 4.292 bazkide daude, eta horietatik 4.031 elkartekidek hartzen dute parte abian jarritako erreklamazio kolektiboko 6 txandetan.

Egoera judizialari buruzko informazioa

Eusko Jaurlaritzak 201/2022 EPAIARI (aldekoa) jarritako errekurtsoari buruz Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak emandako epaiaren zain gaude. Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 2022/06/08 zenbakiko Epaitegiak 2.632 elkartekideei eragiten die.

Alderdiekin izandako bilerak

Alderdi politikoekin egin berri diren bileretatik honako hauek nabarmendu behar dira:

 1. Muriel Larrea Laso andreak (PP) galdera bat aurkeztu dio lehendakariari, 2023ko azaroaren 17ko osoko bilkuran ahoz erantzun dezan. Galdera hau egin da:

  PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL EN PLENO al Lehendakari sobre Acuerdo Laboral del Decreto 185/ 2010- BOPV 16-07-2010.

  Desde el 2012 existe un conflicto con un grupo de profesores de la Enseñanza no Universitaria. Este problema se arrastra desde que ese año la Ley de Presupuestos suspendió, del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo con las que contaban dichos profesores, el cobro de primas/indemnizaciones por jubilación anticipada.

  Solicitamos al Lehendakari respuesta a la siguiente pregunta:

  ¿Tiene pensado su Gobierno incluir en la Ley de Presupuesto de 2024 alguna partida que inicie la solución de este conflicto?

 2. José Manuel Gil jaunak (Ciudadanos) jakinarazi digu bozeramaileen bileran Ciudadanosek erantzun ez zieten galderak egin zizkiola Eusko Jaurlaritzari.
 3. Pazis García Ortega andreak (BILBU) jakinarazi digu BILDUk idatziz aurkeztu duela oraindik erantzunik izan ez duen galdera hau:

  PREGUNTAS DE RESPUESTA POR ESCRITO

  ¿Piensa el Gobierno dejar sin efecto para el próximo año la suspensión del pago de la prima de jubilación anticipada y cumplir así el derecho que tienen reconocido?

  Si no es así, teniendo en cuenta que al igual que otras reducciones de condiciones de trabajo eran coyunturales para dar respuesta a la situación de crisis de entonces y que posteriormente se recuperaron, en la actualidad, ¿qué razones existen para seguir suspendiendo el derecho al cobro de la prima de jubilación anticipada reconocida en un acuerdo suscrito entre la Administración y los sindicatos?

  ¿A qué espera el gobierno para pagar la prima de jubilación anticipada y cumplir así el acuerdo firmado con los sindicatos?

 4. María Jesús San José andreak (PSE) azaldu digu, aurrekoetan bezala, ulertzen dutela gure aldarrikapena, baina ezin dutela ezer egin, gobernu-bazkide izateak EAJrekin hartutako akordioei eustera behartzen baititu.
 5. EAJrekin bilerak egiten saiatu dira, baina ez da posible izan, eta bide judizialetik ondorioztatzen denarekin bat egingo dutela errepikatu digute.

Batzordea eguneratzea

Batzordearen osaera eguneratzea proposatu da. Santiago Iruretagoyena Pascual jaunaren bajagatik libre geratzen den Gipuzkoako lanpostu hutsa betetzeko beharra dago.

José Madueño Gómez jauna proposatu da baja hori betetzeko, Batzordeak egindako jardueretan parte hartzen ari baita.

Aldaketa hori aurkeztu da, batzarrean onar dadin, eta aho batez onartu da.

Hurrengo kontzentrazioa Gasteizen

Azaroaren 17an, ostirala, Muriel Larrea Lasok (PP) aurkeztutako galdera aztertuko da Eusko Legebiltzarrean, eta ekimen hori babesteko elkarretaratzea egingo da Gasteizen, Eusko Legebiltzarraren aurrean, 10: 45ean, 11: 15ean amaitzeko aurreikuspenarekin.